Almejo

“Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei para os Teus Decretos.” Salmos 119:117

O sustento que almejo é o Teu Espírito, que me dá forças para cumprir os Teus Decretos.